Aansluiten

Lidgeld

Het lidgeld vanaf prémicroben t.e.m. seniors bedraagt € 250 per seizoen. Vanaf een 2e lid van hetzelfde gezin bedraagt dit € 230 per seizoen.

Terugbetaling mutualiteit

Documenten voor terugbetaling van mutualiteit kunnen tussen 1 augustus en 30 november worden binnengebracht bij secretaris Ann Hillaert.

Meer info? Neem contact op met Ann Hillaert (secretaris)

Medisch getuigschrift

Het medisch getuigschrift is verplicht. Dit moet door jouw arts worden ingevuld en bij aanvang van het seizoen aan de coach worden bezorgd. Zonder medisch getuigschrift kan er niet aan de wedstrijden worden deelgenomen.

Gouden sponsors