De club

Beleidsvisie 2019-2020-2021

Iedere cel binnen de club heeft haar beleidsplannen en doelstellingen voor de komende periode van 3 jaar vastgelegd. De Raad van Bestuur van BBC Panters schaart zich unaniem achter deze plannen.

Hierbij vindt u een samenvatting met de belangrijkste aandachtspunten van de visies per cel. Detail van iedere cel is raadpleegbaar bij de verantwoordelijke van de cel of bij de voorzitter.

 

Sportieve cel (Tim Van Buggenhout / Jan Hiel)

BBC Panters heeft de ambitie om de grootste basketclub te zijn binnen de regio. De uitstraling van onze club moet er een zijn van een sociale club met een duidelijke sportieve visie, met een correcte jeugdopleiding, waar talentvolle jongeren een rol kunnen krijgen binnen een seniorenteam. De doorstroming naar de verschillende seniorenteams is de finale ambitie van de jeugdwerking.

Aan jonge spelers moet bewust worden gemaakt dat ze deel uitmaken van een teamsport, een club/familie met respect voor elkaar en voor de waarden en normen binnen de samenleving.

De uitdaging voor onze club ligt erin om talentvolle spelers uit de Denderstreek naar Panters te laten overkomen, waar we ze basket kunnen aanbieden op een zo hoog mogelijk niveau, maar altijd strevend naar een zo optimaal mogelijk evenwicht tussen uitdaging en succesbeleving.

Voor de toekomst van onze jeugdwerking is het prioritair dat we investeren in coördinatoren en gemotiveerde jeugdcoaches. Momenteel werkt onze club met een té kleine groep van coaches. Uitbreiding van dit team is noodzakelijk willen we blijven kwaliteitsvolle jeugdspelers afleveren en willen we blijven mooie resultaten boeken met onze (landelijke) jeugdploegen.

De seniorenploegen moeten de ambitie hebben om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen maar steeds met een maximale inbreng van eigen jeugdspelers of spelers die het grootste deel van hun opleiding bij BBC Panters hebben genoten.

 

Cel infrastructuur (Elke / Geert)

De sporthal heeft al een mooie vernieuwing ondergaan op het vlak van kleedkamers, elektriciteit en sanitair. In een volgende fase willen wij werk maken van de optimalisatie van de verwarming in zaal en kantine. Aangezien we hier spreken over (opnieuw) een grote kost, zal er een subsidiedossier worden aangevraagd aan de Stad Dendermonde (2019).

In 2020, uiterlijk 2021, dient de verwarming te zijn vernieuwd (blazers zaal – verwarming kantine). Indien we in deze periode van 3 jaar ook nog in de mogelijkheid zijn om de kantine en inkomhal op te frissen, gaan we dit zeker doen.

 

Financiële cel (Peter) – Cel sponsoring (Jan / Geert)

Het hart van de club is de financiële cel. Van hieruit komen de impulsen zodat investeringen mogelijk worden gemaakt, zowel sportief als extra-sportief. Nog steeds blijft de financiële toestand van de club het grootste knelpunt. Op het vlak van “cost cutting” zijn er al grote stappen genomen, aan de inkomstenzijde komen de grootste inkomsten uit de evenementen.

Binnen de sponsorcel is het noodzakelijk om het budget te laten groeien. Nieuwe medewerkers/vrijwilligers worden gezocht die deze cel willen versterken.

We hebben de ambitie om tegen het einde van deze termijn (2021) te komen tot een situatie waarbij overschot (reserve) kan worden gecreëerd om eventuele cashtekorten te overbruggen én onverwachte grote kosten te kunnen betalen.

 

Cel communicatie (Dorien)

Onder leiding van Dorien en met de hulp van Kris zijn er al zeer grote stappen gezet op het vlak van communicatie, zowel intern als extern.

Het is onze ambitie om voor BBC Panters naambekendheid en herkenbaarheid te creëren, door actief te zijn via de (sociale) media en door een uniforme huisstijl te hanteren in alle communicatie. Op die manier is het onze missie om BBC Panters als stabiele, ambitieuze maar toch ook familiale club te promoten naar de buitenwereld.

Het is een uitdaging om de website van onze club steeds up-to-date en aantrekkelijk te houden, zowel voor bezoekers als voor sponsors. Wedstrijdverslagen worden bezorgd aan de contactpersonen van de pers.

BBC Panters is nu al de grootste online basketclub van de regio rond Dendermonde (facebook) en we willen dit ook blijven. We hebben de ambitie om naast de maandelijkse, algemene, nieuwsbrief ook een aparte op maat gecreëerde nieuwsbrief te maken voor onze sponsors. Een Instagramkanaal willen we in deze komende periode opzetten, via de website, zodat niemand nog naast onze club kan kijken!

 

Cel kantine (Peter)

Het is een uitdaging om steeds voldoende medewerkers te activeren voor onze kantine. Inspraak zal worden gegeven aan de cel kantine zodat zij zélf mee het aanbod van dranken, het eventuele aanbieden van snacks en de inrichting van de kantine kunnen bepalen.

 

Cel secretariaat (Ann)

Momenteel verlopen al veel zaken digitaal maar we hebben de ambitie om nog meer te digitaliseren zodat een snellere (ver)werking mogelijk wordt. Een opsplitsing van deze cel in secretariaat en kalenderverantwoordelijke is opportuun.

 

Cel evenementen (Carly)

We hebben al een aantal evenementen, met een mooie traditie, die zeer noodzakelijk zijn om onze club financieel te ondersteunen. Ook het organiseren van een Pantersuitstap en de uitbouw van een heus Sinterklaasfeest staat op de planning.

De grootste uitdaging voor deze cel is het vinden van vrijwilligers. We zullen ouders, grootouders en sympathisanten nog meer trachten aan te spreken waarbij we hopelijk ons aantal vrijwilligers kunnen vergroten de komende jaren.

Gouden sponsors