De club

Visie

Als club wil Panters Baasrode in harmonie met de omliggende basketbalclubs de kans bieden om basketbal aan te leren en te spelen in een familiale clubsfeer.

BBC Panters staat voor:

 • een heel degelijke jeugdopleiding met respect voor ieders kwaliteiten;
 • een optimale persoonlijke ontwikkeling van ieders talent;
 • een jeugdwerking die aan jeugdspelers kansen biedt voor een vlotte doorstroming naar diverse seniorsploegen zowel binnen onze club als erbuiten.

Missie

 • We streven naar een eigentijdse en kwalitatieve jeugdwerking afgestemd op de speler.
 • We staan open voor samenwerking met scholen en andere clubs om het jeugdbasket in onze regio te promoten en verder uit te bouwen. Dit doen we ook in nauwe samenwerking met het Basketballand van Dendermonde.
 • We streven naar tevreden clubleden waarbij zij en hun familie vertrouwen hebben in onze club en waarbij ze trots zijn deel uit te maken van de Pantersfamilie.
 • We staan voor een sportomgeving waar elk lid (gaande van spelers, coaches, afgevaardigden, vrijwilligers tot familieleden en sympathisanten) zich gewaardeerd voelt, kansen krijgt voor persoonlijke groei en ontwikkeling en waar iedereen ruimte krijgt om uitdagingen in team aan te gaan.
 • We willen werken met tevreden, gemotiveerde, kindvriendelijke en goed opgeleide coaches die bereid zijn zich bij te scholen en zich te engageren (voor langere periode) voor onze club.
 • We streven naar een hechte coaching staff die samen de opleidingsvisie uitdraagt, uitvoert, evalueert en bijstuurt in samenspraak met een betrokken en toegankelijke jeugdcoördinator.
 • We vragen aan clubleden en supporters fairplay en sportiviteit hoog in het vaandel te dragen.
 • We wensen een familiale clubgeest te bevorderen die gesterkt wordt door openheid, eerlijkheid, respect, toegankelijkheid en wederzijdse communicatie.
 • We willen via nevenactiviteiten enerzijds de club gezond houden en anderzijds de leden dichter bij elkaar brengen in een optimale en positieve sfeer.
 • We streven er naar een financieel gezonde club te zijn met respect voor zijn sponsors.
 • We werken aan een goede infrastructuur die aangepast is aan de noden en de mogelijkheden om basket te leren in een veilige omgeving.