Wat bij een ongeval?

Zoals elke door de Vlaamse Gemeenschap erkende sportfederatie heeft de Vlaamse Basketballiga ter bescherming van haar leden enerzijds en niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten anderzijds een verzekering afgesloten overeenkomstig het Decreet van 13 juli 2001.

Deze polis voorziet in:

  • een dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de schade aan derden;
  • de verzekering tegen lichamelijke ongevallen.

Ongeval?

Download dit aangifteformulier (.pdf) en bezorg dit ingevuld aan Peter Meersman.

Meer info? Neem contact op met Peter Meersman

Gouden sponsors