NEWSFLASH coronavirus

Naar aanleiding van de samenkomst van de Nationale Veiligheidsraad in het kader van het coronavirus worden alle trainingen met onmiddellijke ingang geschorst.

De competitie werd echter al door Basket Vlaanderen on hold gezet. Of deze hernomen wordt na de pandemie en hoe dat eventueel zal gebeuren is op dit moment koffiedik kijken.

Van zodra we meer nieuws hebben over het verdere verloop van de competitie, brengen we jullie op de hoogte.

Neem alvast alle voorzorgsmaatregelen in acht en volg het advies van onze Nationale Veiligsheidsraad op. De gezondheid primeert!

Gouden sponsors